Logo Gmina Kołaczyce

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Internetowej Gminy Kołaczyce

Urząd Miejski w Kołaczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Internetowej Gminy Kołaczyce.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-06-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie nie opublikowano informacji o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Kołaczycach – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.
 • Na stronie nie opublikowano informacji dotyczących sytuacji kryzysowej w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym oraz innych informacji związanych z bezpieczeństwem publicznym.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-05-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Lisowska.
 • E-mail: k.lisowska@kolaczyce.itl.pl
 • Telefon: 134460594

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Kołaczyc
 • Adres: ul. Rynek 1
  38-213 Kołaczyce
 • E-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl
 • Telefon: 134460221

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki Urzędu Miejskiego w Kołaczycach zlokalizowane przy ul. Rynek 1 oraz Burmistrza Wiejowskiego 1 nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku konieczności obsługi Petenta niepełnosprawnego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 13 44 602 21, 13 44 602 94, 13 44 602 49. Pracownicy Urzędu udzielą takiej osobie niezbędnej pomocy w celu załatwienia spraw w naszym Urzędzie.Wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na publicznym parkingu obok kościoła w Kołaczycach w odległości około 100 metrów od budynków Urzędu.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za swojego psa asystującego.

Ułatwienia zastosowane na stronie internetowej:
Dla osób słabowidzących przeznaczona dostępna jest wersja o zwiększonym kontraście oraz zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Inne informacje i oświadczenia

Sposób wykonania samooceny zgodności z ustawą:
Samooceny dokonano za pomocą ogólnodostępnych narzędzi (walidatorów) służących do sprawdzania dostępności stron internetowych. Z powodu barku ogólnodostępnych narzędzi (walidatorów), za pomocą których można zweryfikować zgodność strony internetowej z wymaganiami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie dokonać pełnego sprawdzenia zgodności. Na obecną chwile dokonaliśmy walidacji pod kątem dostępności strony zgodnie ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA, korzystając z narzędzia dostępnego na stronie http://achecker.ca/checker/index.php.
Walidator nie wykrył poważnych błędów w elementach strony takich jak: dane teleadresowe i narzędzia służące do kontaktu, deklaracja dostępności.
Dołożymy wszelkich starań, aby pełnego sprawdzenia zgodności strony internetowej po kątem spełnienia wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych możliwie jak najszybciej oraz dostosowanie strony internetowej do tych wymagań.

 

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.