Logo Gmina Kołaczyce

Kołaczyce

    Pierwsza połowa XII wieku to początek kościoła w Kołaczycach. Jest okres, w którym klasztor Bendeyktynów z Tyńca otrzymuje szereg wiosek. W okolicach Kołaczyc należały do nich: Bieździedza, Siepietnica, Szebnie, Umieszcz, Brzostek, Klecie, Krotowice. Stan posiadania tych miejscowości przez benedyktynów potwierdza dokument legata Idziego z lat 1123 - 1125, w którym za zgodą Bolesława Krzywoustego i najstarszego jego syna Władysława II oraz biskupa krakowskiego Radosta jest to potwierdzone. W XIII wieku jako pierwszy powstał kościół w Zręcinie. Brak kościoła w Kołaczycach spowodował, że należały one do parafii Zręcin, która była siedzibą dekanatu, w skład którego wchodziło 11 parafii. Z dokumentów wynika, że pierwszy kościół zbudowano w Kołaczycach 1339 roku, a fundatorem był opat Henryk I. Data ta nie zgadza się, ponieważ postać ta występowała w latach 1298 - 1301, a więc wcześniej. Natomiast w latach 1335 - 1343 opatem był Michał. Wynika z tego, że skoro fundatorem był Henryk I, to pierwszy kościół w Kołaczycach powstał przed 1301 rokiem. Według przypuszczeń, opat Henryk I mógł ufundować kościół, ale za życia, a został on wybudowany po jego śmierci. Ale wtedy zapisy o wcześniejszym istnieniu parafii nasuwają myśl o istnieniu niewielkiego kościółka drewnianego, na miejscu którego wybudowano nowy. 

 

Ze względu na brak zapisów i dokumentów możemy tylko spekulować na temat istnienia pierwszego kościoła. Wygląd pierwszego murowanego kościoła w Kołaczycach ufundowanego przez opata Henryka I, również nie jest znany. Jedyne co wiadomo, to, to że istniał jeszcze za czasów Długosza, a proboszczem w tym czasie był ks. Andrzej z Kołaczyc. Ponieważ brak jest danych o losach kościoła, należy przypuszczać, że spłonął on podczas pożaru Kołaczyc, który wzniecił wódz węgierski Tomasz Tarosy. Drugi kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny powstał przed 1480 rokiem. Z faktów odnotowanych w "Źródłach Archidiakonatu Sądeckiego" dowiadujemy się, że kościół za czasów Długosza był drewniany i poświęcony. A więc na miejscu pierwszego murowanego kościoła wybudowano w Kołaczycach nowy, pod tym samym wezwaniem, ale już drewniany. W 1540 roku w Kołaczycach ponownie wybuchł pożar, spłonęło wiele zabudowań oraz kościół. Trzeci kościół parafialny w Kołaczycach pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wybudowano w 1552 roku jako drewniany, a proboszczem był ks. Wojciech. Kościół był obszerny, z podcieniami dokoła, pomalowany i kryty gontem. Były w nim trzy ołtarze: wielki z obrazem św. Apostołów Piotra i Pawła, po stronie epistoły ołtarz z figurą Pana Jezusa na krzyżu i na ścianie północnej ołtarz św. Mikołaja . Również ten kościół spłonął podczas pożaru w 1598 roku. Co do daty pożaru nie ma ostatecznej pewności, mógł mieć miejsce wcześniej, tj. przed rokiem 1596, a według innych zapisów przez 1595 rokiem. Wiadomo jednak, że ogień został podłożony na folwarku Wawrzyna Jamroszkiewicza o godzinie drugiej w nocy, w piątek po św. Marcinie. Sprawcą tego podłożenia był Jakub ze Żmigrodu, który chciał się zemścić za krzywdę wyrządzoną jego stryjowi, Janowi z Bukowej. Data pożaru trzeciego kościoła parafialnego, jak również data dotycząca początku budowy czwartego kościoła parafialnego w Kołaczycach pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Piotra i Pawła nie jest dokładnie znana.

Według ks. B. Kumora, w latach 1595 - 1610 kościół był drewniany i nie konsekrowany, a w 1808 roku istniała przy kościele dzwonnica, a koło dzwonnicy stał domek, a raczej chatka kierownika szkoły. Z zapisów wynika, że w latach 1618 - 1781 kościół był nadal drewniany, ale już konsekrowany, w 1603 roku proboszczem był ks. Jan Bukowski, a w 1615 ks. Bernard Wacławowicz. Zgodnie z innymi zapisami, biskup Stanisław Sieciński, za zgodą biskupa krakowskiego Piotra Tylickiego, poświęcił 9 listopada 1615 roku kościół w Kołaczycach. Kościół ten stał do 1903 roku, w roku tym został rozebrany. Przetrwał on 3 wieki i było w nim aż pięć ołtarzy. Przypuszczalnie kościół ten był odbudowanym kościołem z 1542 roku, który ok. 1595 roku uległ częściowemu spaleniu. Dowodem tego są obrazy św. Pawła i Piotra oraz św. Mikołaja., które przypuszczalnie pochodzą ze spalonego kościoła. Skoro więc obrazy w ołtarzach nie uległy spaleniu, to również i same ołtarze mogły ocaleć, a z nimi i znaczna część kościoła. W 1816 roku kościół ten był odnowiony, cmentarz koło kościoła został otoczony murem kamiennym. W wyposażeniu kościoła były organy, drewniane ołtarze, murowana chrzcielnica, obramowania okien i drzwi były ładnie profilowane. Do dzisiaj można oglądać w kruchcie nowego kościoła kamienną kropielnicę typu Libuszy, która pochodzi jeszcze ze starego kościoła. Jak wynika z zapisów, przy kościele znajdowały się zawieszone na specjalnej dzwonnicy, pamiętającej kościół z 1542 roku, trzy dzwony: jeden z nich miał na imię Jan.

26 lipca 1903 roku, w dniu św. Anny, w odpust po raz ostatni odprawiono nabożeństwo, a po nim, jak podaje ks. J. Filipek, wśród płaczu ludzi, przeniesiono Najświętszy Sakrament do kaplicy na cmentarzu Dwa tygodnie trwała rozbiórka starego kościoła, który chylił się ku upadkowi. W tym samym dniu, w którym odbyło się ostatnie nabożeństwo, położono również kamień węgielny pod nowy piąty kościół parafialny w Kołaczycach. Projekt nowego kościoła opracował Stanisław Majerski. Po upływie trzech lat, dzięki pracowitości i opiece ks. Józefa Wiejowskiego i ks. Franciszka Małka - ówczesnego proboszcza Kołaczyc oraz ofiarności parafian, został wybudowany kościół pod wezwaniem św. Anny. Kościół ten jest w stylu neogotyckim jednonawowy, w formie krzyża z wieżą frontową. Zapał i chęć miejscowej ludności do pomocy przy budowie była ogromna, wszystkie najcięższe prace wykonywali parafianie, którzy uważali za swój honor uczestniczyć w pracach przy kościele. Kościół zbudowano z czerwonej cegły i białego kamienia. Wchodzi się do niego przez wieżę, w której wykonano portal gotycki, wsparty na dwóch kolumnach.

W czasie I wojny światowej, a dokładnie 6 maja 1915 roku, w wyniku ofensywy wojsk austriacko - niemieckich, kościół dość mocno ucierpiał. Cofające się wojska rosyjskie okopały się w okolicach Kołaczyc, następnie wypłoszone przez artylerię niemiecką kryły się między domami w Kołaczycach. Wówczas uszkodzono wieżę kościelną i pięć witraży. Za uciekającym wojskiem rosyjskim podążyły wojska niemieckie, które przez krótki czas wykorzystywały kościół jako szpital. W kościele znajdowały się cztery ołtarze. Ferdynand Majerski jest wykonawcą dwóch nowszych - wielkiego i szewskiego. W wielkim ołtarzu znajdował się stary, słynący cudami obraz św. Anny i NMP, przeniesiony z poprzedniego kościołai figura św. Piotra i Pawła. Przeniesiona ze starego kościoła jest również płaskorzeźba NMP ze zwłokami Syna Swojego na kolanach, zanjadująca się na ołtarzu szewskim. Pozostałe dwa ołtarze pochodzą ze starego kościoła, jeden tkacki, obecnie zwany garncarskim, drugi różańcowy, nieznacznie przerobiony.

W kościele można podziwiać witraże wykonane przez wiedeńską firmę Geyling, wg pomysłu malarza Popiela. Zniszczenia jako pozostawiła na nich wojna, dzięki zapobieganiom i staraniom ks. Kan. Józefa Hadam zostały usunięte. Witraże w głównej mierze przedstawiają patronów fundatorów i tak np. w prezbiterium po lewej stronie jest witraż przedstawiający św. Józefa, patrona głównego fundatora kościoła ks. Józefa Wiejowskiego, a w wieży okrągły witraż św. Cecylii, fundacji architekta kościoła Stanisława Majerskiego. Ze składek parafian kołaczyckich i dzięki staraniom ks. Ignacego Skowrona w 1933 roku zakupiono trzy dzwony, które przetrwały wojnę. Szymon Olbrychtowicz ufundował ambonę i balaski, ks. Antoni Sękowski stacje Drogi Krzyżowej, natomiast główną bramę żelazną w 1909 roku ufundował ks. Jan Sękowski.

Obecnie wnętrze kościoła ma odmienny wygląd. Ksiądz proboszcz Józef Hadam, człowiek o nieprzeciętnych umiejętnościach i wytrwałości, włożył dużo starań w uzupełnienie wyposażenia kościoła, jak ławki, wystrój prezbiterium. Po śmierci ks. Hadama rozpoczęte dzieło przejął ksiądz profesor Paweł Markowicz. Dzięki jego staraniom w 1973 roku doszło do odmalowania kościoła. Wnętrze kościoła odrestaurowano w całości, odnowiono dzięki ofiarności parafian i głównego fundatora ks. Piotra Łąckiego z Kołaczyc. W 1976 roku proboszczem został ks. Jan Sabat, który dalej jest proboszczem w parafii Kołaczyce. Doprowadził on do odrestaurowania części kościoła: odnowiono dach i rynny oraz wieżę główną. Dziś jest to wspaniały kościół, godny podziwu i często odwiedzany przez turystów.

Wykaz wszystkich duszpasterzy pracujących w parafii Kołaczyce

 

1. Andrzej z Kołaczyc żył za czasów J. Długosza (1415 - 1480)
2. 1429 r. Mikołaj
3. 1437 r. Stanisław Sowa
4. 1546 r. Wojciech
5. 1603 r. Jan Bukowski
6. 1610 - 1615 Bernardyn Wacławowicz
7. 1650 - 1666 Andrzej Pęgowski, kanonik chełmiński, scholastyk i oficjał sandomierski, sekretarz J.K.M., który zrezygnował z probostwa.
8. 1675 Wawrzyniec Matuszewski, kanonik kościoła św. Jerzego na zamku w Krakowie, oficjał pilźnieński, dziekan biecki
9. 1718 - 1720 Józef Szaszkiewicz, dziekan jasielski
10. 1730 - 1739 Jan Machocki
11. 1750 - 1762 Franciszek Kalitowicz
12. 1763 - 1787 Grzegorz Gryniewicz, kanonik tarnowski, urodził się 9 maja 1722; kształcił się na Uniwersytecie Jagiellońskim, wyświęcony został na kapłana w 1743, proboszczem został w 1764, zmarł 3 stycznia 1787.
13. 1787 - 1805 Józef Stefanowicz, zmarł 7 lipca 1805 licząc lat 68
14. 1805 - 1814 Bartłomiej Krauzowski, zmarł 10 czerwca 1814, licząc lat 38
15. 1814 - 1814 Wojciech Krupski, administrator
16. 1814 - 1843 Jan Zwoliński, dziekan strzyżowski, kanonik koronny kapituły przemyskiej, zmarł 29 kwietnia 1843, miał 62 lata
17. 1843 - 1844 Franciszek Cięglewicz, administrator
18. 1844 - 1866 Franciszek Solezy Kwiatkiewicz, zmarł 8 gr. 1866 licząc lat 61
19. 1866 - 1867 Antoni Dymnicki, administrator
20. 1867 - 1885 Leopold Strzeżeniecki Textoris, szlachcic węgierski, zmarł 11 marca 1885
21. 1885 - 1885 Michał Miklaszewski, administrator
22. 1885 - 1896 Józef Pilawski, zmarł 4 października 1896 licząc lat 53
23. 1896 - 1924 Franciszek Małek, zmarł 21 maja 1924
24. 1924 - 1925 Marian Tecko, administrator
25. 1925 - 1951 Ignacy Skowron, urodzony 1 stycznia 1885, zmarł 4 grudnia 1951
26. 1951 - 1970 Józef Hadam, kanonik, urodzony 18 X 1915, zmarł 28 VI 1970
27. 1970 - 1989 Paweł Markowicz, dziekan brzostecki 1974 - 1986, ur. 19 I 1914, zmarł 1989
28. 1989 i nadal Jan Sabat

W Kołaczycach możemy zobaczyć:

- Kościół neogotycki wybudowany w latach 1903 - 1906

 

- Cmentarz wojskowy z okresu I Wojny Światowej.

    Znajduje się na cmentarzu komunalnym w Kołaczycach, gdzie pochowani są Niemcy z 78 pruskiego pułku piechoty i 2 pruskiego pułku gwardii pieszej oraz Rosjanie. Cmentarz powstał według projektu Johann Jäger w 1915 roku. Ogrodzeni kwatery jest żelazne, kute do wysokości 75 centymetrów z brama wejściową. Pomnik główny wykonany jest z kamienia z żeliwnym krzyżem.

 
- Cmentarz wojenny nr 38 w Kołaczycach – Olszyny.
   Zlokalizowany jest ok. 1400 metrów na południe od kościoła w centrum miejscowości, a 400 metrów od szosy z Jasła do Pilzna, w olszynach. Pochowani są Rosjanie i Niemcy w 18 mogiłach pojedynczych i 9 zbiorowych. Cmentarz powstał według projektu Johann Jäger. Otoczony jest murem kamiennym z frontową, łukową bramą.

 

- Ścieżka Ekologiczno – Edukacyjna

    Długość ścieżki wynosi około 9 km. Rozpoczyna się ona na płycie rynku w Kołaczycach i podążając Aleją Jana Pawła II napotkamy na dwie zabytkowe studnie uliczne i stare ujęcie wody pochodzące z 1910r gdzie będziemy mieli możliwość zapoznania się z budową starego zbiornika wody, którego komora skała się z zasuw umożliwiających dalszy przepływ wody oraz zbiornika otwartego. Następnie w Krajowicach można zapoznać się z rozwiązywaniem pozyskiwania i uzdatniania wody. Ostatnim elementem jest oczyszczalnia ścieków w Kołaczycach.

 

- Izba muzealna w Kołaczycach

 

- Zabytkowe budynki zlokalizowane przy rynku w Kołaczycach

 

- Fontanna, kapliczki, pomniki

- Zdjęcia Kołaczyc

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.