Logo Gmina Kołaczyce

Nieruchomości niezamieszkałe

Obowiązki właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

 

 

PRZYPOMINAMY !!! 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie zostali  objęci  nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi dlatego też powinny spełniać wymagania określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 


Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: sklepy, placówki usługowe, warsztaty rzemieślnicze, lokale gastronomiczne, pensjonaty, hotele, biura, hurtownie, magazyny, zakłady przemysłowe, ogródki działkowe, działki rekreacyjne, szkoły, cmentarze, obiekty użyteczności publicznej itp.

 Ze względu na powyższe właściciele/zarządcy nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są posiadać, stosowną umowę na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach lub innym uprawnionym podmiotem (firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Kołaczyce) – wykaz firm znajduje się na stronie internetowej www.bip.kolaczyce.pl oraz w zakładce Gospodarka odpadami-Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska w Kołaczycach ustaliła w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych (Uchwała nr XXXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 28 listopada 2013 r.). Podmioty świadczące na terenie Gminy Kołaczyce usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych nie mogą przekroczyć górnych stawek opłat wykazanych w w/w uchwale.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym od 1 lipca 2013) z odpadami komunalnymi z prowadzonej działalności gospodarczej!

 

 

Posiadanie stosownej umowy oraz dowodów płacenia za usługi jest wymagane przepisami 
i podlega kontroli.

 

 

  Pliki do pobrania:
 

 

 Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w Gminie Kołaczyce.PDF

Burmistrz gminy zaprasza

Małgorzata Salacha

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.