Logo Gmina Kołaczyce

Sesje

Rada Miejska w Kołaczycach

zaprasza

na XLV sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się

w dniu 30 maja 2018 r.  ( środa ) o godz. 1300  

w  Domu Kultury w Kołaczycach ( sala nad remizą ), ul. Szewska 11

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLIV sesji.

 3. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Gminy Kołaczyce.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Kołaczyce na lata 2018-2020
  2) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości,
  3) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( dotyczy nieruchomości oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 200/1 położonej w obrębie Lublica ),
  4) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( dotyczy nieruchomości oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 200/3 położonej w obrębie Lublica ),
  5) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości ( dotyczy nieruchomości oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 200/5 położonej w obrębie Lublica ),
  6) zmiany uchwały nr XXXVI/201/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 21.04.2009 r.,
  7) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce,
  8) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2018 rok,
  9) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Kołaczyc w okresie międzysesyjnym.

 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

 7. Zamknięcie obrad XLV sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach
  Stanisław Dunaj

Burmistrz gminy zaprasza

Małgorzata Salacha

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.