Logo Gmina Kołaczyce

Sesje

 

Rada Miejska w Kołaczycach

zaprasza

na XLII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się

w dniu 27 lutego 2018 r.  ( wtorek ) o godz. 1400  

w  Domu Kultury w Kołaczycach ( sala nad remizą ), ul. Szewska 11

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLI sesji.

 3. Sprawozdanie Kierownik z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczycach za 2017 rok.

 4. Sprawozdanie Dyrektor z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach za 2017 rok.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce,
  2) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Kołaczyce publicznych przedszkolach,
  3) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Kołaczyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  4) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2018 rok.

 6. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej: Rewizyjnej, Budżetu i Spraw Gospodarczych, Oświaty i Spraw Społecznych.

 7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Kołaczyc w okresie międzysesyjnym.

 8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

 9. Zamknięcie obrad XLII sesji.

   

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach

  Stanisław Dunaj

Burmistrz gminy zaprasza

Małgorzata Salacha

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.