Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 1011

Nagroda Burmistrza Kołaczyc za wyniki w nauce i wybitne osiągniecia w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołaczyce

12.06.2019

Burmistrz Kołaczyc informuje, że już po raz drugi uzdolnieni uczniowie z terenu Gminy Kołaczyce mogą ubiegać się o Nagrodę Burmistrza za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019.

Zgodnie z § 3 Uchwały Nr XLIII/246/2018 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Kołaczyce z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje Dyrektor Szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz zgody rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, dla którego składany jest wniosek.

Do wniosku należy dołączyć podpisaną przez rodziców ucznia klauzulę RODO, a także zgodę na przetwarzanie wizerunku w postaci zdjęć w celach promocji gminy.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe kryteria dot. przyznania Nagrody Burmistrza Kołaczyc zawiera Uchwała Nr XLIII/246/2018 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 26 marca 2018 r.

Wnioski o nagrodę należy składać w terminie do dnia 21 czerwca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 13 44 602 21 wew. 76.

Załączniki:

Uchwała.pdf

Wniosek.docx

Zgoda na przetwarzanie wizerunku.pdf

Klauzula RODO.pdf

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.