Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 1050

Program Operacyjny "Pomoc żywnościowa na lata 2014 – 2020” – Podprogram 2019

06.08.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach informuje iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) realizowany będzie Podprogram 2019, którego czas trwania obejmuje okres 2019 - 2020. Z w/w pomocy skorzystać mogą mieszkańcy Kołaczyc, Nawsia Kołaczyckiego, Lublicy oraz Sowiny.

W ramach Podprogramu osoby które otrzymają skierowanie z GOPS Kołaczyce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci bezpłatnie przekazywanych artykułów spożywczych. Pomoc żywnościowa w ramach POPŻ skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria kwalifikowalności, tj minimum dwa z powodów wymienionych w Ustawie o pomocy społecznej:

art. 7 Ustawy o pomocy społecznej: 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - kwoty 1402,00 zł,
 • dla osoby w rodzinie - kwoty 1056,00 zł.

Dochód z 1 ha przeliczeniowego to kwota 308,00 zł.

Aby zweryfikować kwalifikowalność do Podprogramu należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczycach.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o wypełnienie części B (oświadczenie) w skierowaniu zamieszczonym w załączeniu, lub dostępnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołaczycach.

 

Załączniki do pobrania:

Skierowanie.pdf

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.