Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 1120

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach

22.06.2020

 

 

 

 

Rada Miejska w Kołaczycach

zaprasza

na XXI sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się

w dniu 26 czerwca 2020 r.  ( piątek ) o godz. 1300  

w sali narad ( I piętro ) w Izbie Muzealnej w Kołaczycach, ul. Rynek 4

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

 3. Raport o stanie Gminy Kołaczyce za 2019 rok:
  1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Kołaczyce za 2019 rok,
  2) debata nad raportem o stanie Gminy Kołaczyce za 2019 rok,
  3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kołaczyc wotum zaufania.

 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Kołaczyce za 2019 rok.

 5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2019 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kołaczyc za 2019 rok.

 6. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2019 rok.

 7. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kołaczyc za 2019 rok

 8. Przedstawienie opinii pozostałych Komisji Rady dotyczących wykonania budżetu i dyskusja nad sprawozdaniem.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego orazsprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2019 rok,
  2)udzielenia absolutorium dla Burmistrza Kołaczyc z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
  3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach za 2019 rok,
  4) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach za rok 2019,
  5) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2020 rok.

 10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Kołaczyc w okresie międzysesyjnym.

 11. Wnioski radnych.

 12. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach

  Edward Zbylut

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.