Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 1350

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KOŁACZYC

26.03.2021

 

 

 

 


z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań
przez Urząd Miejski w Kołaczycach

Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 poz. 512), zwanego dalej rozporządzeniem
ogłaszam, co następuje:

1. W sprawach kierowanych do urzędu należy wykorzystywać przede wszystkim środki komunikacji elektronicznej:
a) ePUAP: www.epuap.gov.pl
b) e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl
lub kontaktować się za pośrednictwem operatora pocztowego.

2. W zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach, wykonywanie tej obsługi podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w sprawach:
1) rejestracji stanu cywilnego oraz ewidencji ludności i dowodów osobistych;
2) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
4) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Interesanci, w tym strony postępowania administracyjnego, proszeni są o:
a) umówienie wizyty w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach – z urzędnikiem prowadzącym daną sprawę – telefonicznie lub e-mailowo (numery telefonów i adresy e-mail są podane na stronie internetowej Gminy Kołaczyce w zakładce „KONTAKT”);
b) korzystania z dzwonków do poszczególnych stanowisk po wejściu do urzędu.

4. Apelujemy, aby z wizyty bezpośredniej w urzędzie korzystać tylko w sytuacjach niezbędnych.

5. W pomieszczeniach, w których będzie prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów może znajdować się jednocześnie tylko 1 interesant, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 21 ust. 3 rozporządzenia.   

6. Interesanci i pracownicy urzędu są obowiązani do zakrywania ust i nosa.

7. W wyjątkowych sytuacjach można, za pośrednictwem sekretariatu, umówić przyjęcie przez Burmistrza Kołaczyc lub Zastępcę Burmistrza.  

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.