Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 137

Piec w domu nie jest spalarnią odpadów !!!

14.10.2015

Palenie śmieci szkodzi Twojemu zdrowiu i zdrowiu Twoich najbliższych, zanieczyszcza środowisko, w którym mieszkasz !!!

Piec w domu nie jest spalarnią odpadów! Spalanie różnego rodzaju odpadów jest powodem powstawania wielu zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska. Zgodnie z przepisami ochrony środowiska spalanie odpadów w piecach do ogrzewania domów jest wykroczeniem zagrożonym mandatem lub karą grzywny.

W ostatnim czasie obserwuje się na terenie Gminy Kołaczyce coraz częstsze przypadki spalania odpadów w piecach do ogrzewania domów jednorodzinnych. Między innymi spala się plastikowe butelki, odpady z tworzyw sztucznych, opakowania zawierające tworzywa sztuczne (np. kartony po napojach), odpady płyty wiórowej, stare meble, starą odzież i inne odpady.

PAMIĘTAJMY!
W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli itp.

W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania, w spalarniach odpadów temperatury spalania utrzymuje się powyżej 800 – 1000 °C a spaliny są oczyszczane w urządzeniach oczyszczających, natomiast w paleniskach domowych temperatury są dużo niższe, co powoduje, że w emitowanych spalinach powstają bardzo szkodliwe związki chemiczne, które oddziałują bardzo szkodliwie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi w najbliższym otoczeniu.

W trakcie takiego spalania odpadów powstają różnego rodzaju zanieczyszczenia, takie jak:

  •    pył
  •    tlenek węgla (CO)
  •    nieorganiczne związki chloru i fluoru
  •    tlenki azotu jako NOx
  •    dwutlenek siarki SO2
  •    metale ciężkie : kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, nikiel, selen, ołów, chrom
  •    związki organiczne (dioksyny i furany)

Zanieczyszczenia te są przyczyną powstawania chorób nowotworowych, alergii, chorób płuc i innych schorzeń. Powstające zanieczyszczenia ze względu na niewielkie wysokości kominów zanieczyszczają najbliższe otoczenie, szczególnie przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (brak wiatru, duża wilgotność powietrza). Jednymi z najbardziej szkodliwych substancji powstających przy spalaniu odpadów są dioksyny i furany, które należą do grupy związków rakotwórczych, a ich wpływ widoczny jest dopiero po kilku, a nawet kilkunastu latach.
 
DOBRZE WIEDZIEĆ ! Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia instalacji i pożaru Twojego domu.

UWAGA ! W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej podejmowane są sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach. Kara może wynieść nawet 5.000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zgłoszenia w przypadku podejrzenia spalania odpadów można przekazywać do Straży Miejskiej w Kołaczycach pod numerem telefonu

13 44 602 58 lub 509 416 402

 

WARTO PAMIĘTAĆ!!!

Piec w domu nie jest spalarnią odpadów!
 
Spalanie odpadów powoduje nieobliczalne szkody dla zdrowia ludzi i środowiska!

 

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.