Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 1382

„Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

21.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kołaczyce informuje, że przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 42.187,50 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 42.187,50 zł

Na program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021r. w Gminie Kołaczyce zostało złożone trzy wnioski. Z programu skorzysta dwie dorosłe osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz jedno dziecko zaliczone do osób niepełnosprawnych. Każda z osób otrzyma miesięcznie 30 godzin usługi asystenta.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz    

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.                                                                

Program zapewnia usługę asystenta, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Do zadań asystenta będzie należała pomoc m. in. w :

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
    o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Program zakłada, że poprzez powyższe działania osoby niepełnosprawne będą miały zapewnioną pomoc asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i w funkcjonowaniu w życiu społecznym, przez co zostaną zmniejszone odczuwane skutki niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne, które wezmą udział w Programie będą stymulowane do podejmowania aktywności, a także będą mogły stać się częściowo osobami niezależnymi od opiekunów. Dzięki pracy asystenta zostanie umożliwione osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. Wskutek realizacji zadań ma zostać ograniczone zjawisko dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Efektem realizacji Programu będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Zostanie również zwiększone wsparcia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.