Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 1388

„Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021

02.06.2021

Gmina Kołaczyce informuje, że przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 89.100,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 89.100,00 zł

 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Na Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 w formie pobytu dziennego w Gminie Kołaczyce zostało złożonych osiem wniosków. W ramach Programu zostanie zapewnione wsparcie i odciążenie od codziennych obowiązków dla trzech opiekunów/rodziców osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla pięciorga opiekunów/rodziców dzieci zaliczonych do osób niepełnosprawnych. Każdy z opiekunów osób niepełnosprawnych otrzyma w ramach programu 240 godzin opieki wytchnieniowej. Natomiast na Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w formie pobytu całodobowego w Gminie Kołaczyce zostało złożonych pięć wniosków. W ramach Programu zostanie udzielone wsparcie dla dwojga opiekunów/rodziców osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla trojga opiekunów/rodziców dzieci, które zostały zaliczone do osób niepełnosprawnych. Każdy z opiekunów/rodziców otrzyma w ramach programu 14 dób opieki całodobowej nad osobą zależną.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program ma także zapewniać:

 1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
 1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym;
 2. wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej.

 

 1. w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:
 1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
 2. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
 3. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych
  i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Efektem Programu na poziomie indywidualnym będzie wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im możliwości odpoczynku i czasu na regenerację. Zakłada się, że dzięki podjętym działaniom zwiększy się poziom społecznego funkcjonowania opiekunów osób niepełnosprawnych, przez co będą lepiej realizować swoje role społeczne. Program przyczyni się do przeciwdziałania wypaleniu opiekunów osób niepełnosprawnych oraz przełoży się na podtrzymanie ich aktywności. Program przewiduje, że dzięki wsparciu opiekunów osób niepełnosprawnych zmniejszeniu ulegnie ich obciążenie psychiczne oraz uczucie osamotnienia i poczucia braku alternatyw wobec opieki rodzicielskiej. Dzięki działaniom podjętym w ramach Programu będzie ograniczone występowanie u opiekunów osób niepełnosprawnych tzw. zespołu opiekuna (fizyczne, psychosomatyczne, psychospołeczne objawy dostrzegane u osób długotrwale obciążonych opieką nad chorym). Odbiorcą usługi będą również osoby niepełnosprawne, które dzięki Programowi będą mogły lepiej funkcjonować w środowisku lokalnym, podjęte działania umożliwią im pełniejszy rozwój. Na poziomie społecznym zakłada się, że wzrośnie dostępność do usług wspierających osoby niepełnosprawne i ich rodzin umożliwiających samodzielność i niezależne życie. Dzięki Programowi będzie ograniczone zjawisko dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Efektem realizacji Programu będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Poprzez realizację Programu zostanie popularyzowana i podnoszona świadomość społeczna w zakresie istnienia potrzeby zapewnienia opiekunom osób niepełnosprawnych przerwy wytchnieniowej. Dzięki działaniom podjętym w ramach Programu wzrośnie jakość i zakres usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Zostaną również zaprezentowane nowe formy pozainstytucjonalnego wsparcia i ich pozytywny wpływ na odbiorców.

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.