Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 328

Burmistrz Gminy Kołaczyce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kołaczyce

17.06.2016

17 czerwiec 2016

W oparciu o art. 11 ust. 3 i w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Gminy Kołaczyce ogłasza termin konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Kołaczyce. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy uwarunkowań społecznych, gospodarczych, środowiskowych, technicznych, przestrzenno-funkcjonalnych gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i rewitalizacyjnych.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są: mieszkańcy Gminy; mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej oraz pozostałe podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 17 czerwca 2016 do 16 lipca 2016 roku w formie:

  • zbierania uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej na formularzu konsultacyjnym, dostępnym w formie elektronicznej poniżej lub papierowej w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach. Wypełnione formularze należy przesłać na adres e-mail proj.ue@kolaczyce.itl.pl lub na adres Urzędu Miejskiego w Kołaczycach (ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce).

  • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do przyjmowania uwag i opinii jest Pan Mariusz Augustynek, Urząd Miejski w Kołaczycach, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce, w godzinach pracy urzędu;

  • spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 8 lipca 2016 r. w godz. od 8:00 do 10:00 w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach w sali nr 17.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kołaczyce, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, mapy wyznaczonych obszarów oraz formularz konsultacyjny dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kołaczyce, na stronie internetowej Urzędu Gminy w aktualnościach poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach ul. Rynek 1 w godzinach pracy urzędu.

Informujemy, że niezwłocznie po zakończeniu przedmiotowych konsultacji społecznych sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich. Nie przedstawienie w terminie od 17 VI do 16 VII 2016 r., opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanego projektu uchwały dotyczącego wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacyjnych.

 

Wstępna lista projektów rewitalizacyjnych!

Jednocześnie informujemy Państwa, że w toku dotychczasowych prac (przeprowadzonych badań ankietowych mieszkańców, dwóch warsztatów oraz zbierania uwag ustnych przez zaangażowanych interesariuszy programu) określono przedsięwzięcia / projekty, które powinny znaleźć się w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Kołaczyce na lata 2016-2023.

W związku z tym poniżej prezentujemy tzw. wstępną listę projektów rewitalizacyjnych i zapraszamy do zapoznania się z nią, a następnie wybrania 5 najważniejszych projektów Państwa zdaniem. W przypadku braku projektu, który uważacie Państwo za istotny dla  rozwiązania sytuacji kryzysowej na wskazanym obszarze – można je wskazać w poniższej ankiecie . Szczególnie zapraszamy przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe z Sowiny, Sieklówki i Bieździadki zainteresowane uwzględnieniem swoich zadań w opracowywanym Lokalnym Programie Rewitalizacji do wypełniania ankiety.

Ankiety będą zbieranie w terminie konsultacji społecznych w okresie od 17 czerwca 2016 do 16 lipca 2016 roku w formie elektronicznej lub papierowej w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach. Wypełnione formularze należy przesłać na adres e-mail proj.ue@kolaczyce.itl.pl lub na adres Urzędu Miejskiego w Kołaczycach (ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce).

Pliki do pobrania:

  1. Ankieta.DOCX
  2. Projekt uchwały ws. wyznaczania obszarów zdegradowanych i rewitalizacji.ZIP

 

 

 

 

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.