Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 467

III FORUM GMIN KARPACKICH „Wspólne gospodarowanie w karpackiej przestrzeni”

06.12.2016

Na zaproszenie Centrum UNEP/GRID - Warszawa, lidera projektu Karpaty łączą, Gmina Kołaczyce uczestniczyła w III Forum Gmin Karpackich w Rzeszowie, w dniach 31.11 do 2.12. 2016. W III Karpackim Forum wziął min. udział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak oraz wielu przedstawicieli departamentów ministerstw a inspiratorem powstania modelowej strategii była Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Zielony” z Gorlic, z  którą Gmina Kołaczyce współpracuje od wielu lat.

W Seminarium i warsztatach poświęconych Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan na lata 2015 - 2020 oraz wdrażaniu Konwencji Karpackiej, Gmina Kołaczyce wzięła udział wraz z 38 innymi gminami, partycypującymi w Konwencji Karpackiej. Forum przebiegało pod hasłem „Wspólne gospodarzenie w karpackiej przestrzeni” a zorganizowano je w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Gminę Kołaczyce na warsztatach seminaryjnych reprezentowali Państwo Radni i Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kołaczycach: Pani Elżbieta Bronowicz, Pani Inga Marczyńska, Pan Edward Zbylut, Pan Stanisław Rogaczewski, Pan Stanisław Uryniak, Pan Jan Ochałek oraz Pan Wiesław Tutro - sołtys wsi Lublica. Warsztaty i dyskusje panelowe umożliwiły zapoznanie się z realizacjami strategii w warunkach zarówno sprzyjających w różnych gminach jak i podczas trudności z jej wprowadzaniem. Pokazały jakie mechanizmy można zastosować, podpowiedziały kroki prawne i rozwiązania w praktyce, co wprowadzić w życie a czego unikać, aby realizacja Konwencji przyniosła dobre rezultaty dla lokalnych społeczności i przyrody. Były jednocześnie okazją do pochwalenia się osiągnięciami na własnym „podwórku” w procesie wdrażania Konwencji Karpackiej.

Jako beneficjent Konwencji Karpackiej i wieloletni partner w jej wdrażaniu Gmina Kołaczyce była gościem Kongresu a pobyt i szkolenia warsztatowe pokrywał w całości Organizator Kongresu. Od 10 lat gminy wchodzące w skład Magicznej Krainy popierają ideę opracowania Strategii i Kodeksu Dobrej Praktyki w kształtowania przestrzeni w Karpatach. Kraje wchodzące w obszar Konwencji Karpackiej to Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia i Węgry.

Dla Gminy Kołaczyce systematyczne wdrażanie Konwencji umożliwiło np. opis i charakterystykę walorów przyrody ożywionej i nieożywionej, stworzenie miejsc przyrodniczo chronionych i atrakcyjnie turystycznych, inwentaryzację walorów i zasobów przyrodniczych, mających szczególne znaczenie dla promocji i turystycznego rozwoju, uporządkowanie planu zabudowy przestrzennej, ochrony walorów kulturowo i historycznie cennych, wdrażanie planów ochrony lokalnego środowiska i ekologicznego podejścia do gospodarki przestrzennej oraz wiele innych dobrych praktyk w przestrzeni karpackiej.

Przez ostatnie lata w Gminie Kołaczyce, wspólnie z lokalnymi interesariuszami : organizacjami turystycznymi, samorządem lokalnym, Lokalną Grupą Działania, twórcami i artystami oraz przedsiębiorcami czy ośrodkiem kultury razem wypracowywano najlepszy model realizacji zapisanych w Strategii postanowień i wprowadzano je systematycznie w życie. Dzisiaj wszyscy korzystają z dobrodziejstw Konwencji Karpackiej w Gminie Kołaczyce, choć nie wszyscy wiedzą o jej nieustannym wdrażaniu w życie.

Wspólnym wyzwaniem dla państw obszaru Karpat jest intensyfikacja rozwoju społeczno-gospodarczego przy jednoczesnym zachowaniu walorów środowiska naturalnego makroregionu. Realizacja tych ważnych celów wymaga sformalizowanej współpracy, określenia wspólnych potrzeb i możliwości rozwojowych makroregionu, wynikających
z uwarunkowań społecznych, historycznych, infrastrukturalnych i geopolitycznych. Niezbędna przy tym jest partycypacja finansowa ze strony Szwajcarskiej, którą do tej pory strony Konwencji otrzymywały.

"Strategia Karpacka” staje się płaszczyzną współpracy dla zaangażowanych w jej realizację krajów i regionów.

Forum Karpackie prowadzili min.:

- Adam Hamryszak - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

- Karol Biedrzycki - Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki

- Tomasz Misko - Specjalista ds. Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego

- Adam Pęzioł - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

- Krystyna Łazutka - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Polityki  Przestrzennej

- Maciej Nitka - Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

- Bernadetta Zawilińska- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

- Jarosław Buczek - Baca z Ochotnicy Górnej, przywracających wypas owiec na halach karpackich

- Jacek Skórka - Baca z Caryńskiego, lokalny przedsiębiorca

Obecnie w Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad propozycją założeń makroregionalnej strategii UE dla obszaru Karpat. Jednym z jej głównych założeń jest wskazanie, w jaki sposób współpraca państw i regionów karpackich będzie służyła nie tylko przyspieszeniu rozwoju państw obszaru Karpat, ale całej Unii Europejskiej.

 

Opracowała: Inga Marczyńska

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.