Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 554

Zarządzenie Burmistrza Kołaczyc w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach

27.04.2017

 

 

 

Zarządzenie nr 5/2017

Kierownika Urzędu - Burmistrza Kołaczyc

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach
 

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz w oparciu o art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam dodatkowy dzień wolny od pracy w 2017 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kołaczycach za święto przypadające w innym dniu niż niedziela:

1) 2 maja 2017 roku (wtorek) w zamian za Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada 2017 roku przypadające w sobotę.

§2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Miejskiego w Kołaczycach oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Kołaczyce.

§3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Salacha

Burmistrz Kołaczyc

Pełna treść zarządzenia do pobrania w pliku poniżej:

Zarządzenie.PDF

 

 

 

 

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.