Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 712

Sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

22.12.2017

Rada Miejska w Kołaczycach

zaprasza

na XL sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się

w dniu 28 grudnia 2017 r.  ( czwartek ) o godz. 1000  

w  sali bankietowej Domu Kultury w Kołaczycach, ul. Szewska 11

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXIX sesji.

 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołaczyce na 2018 rok,
  2) uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach
  3) ustalenia dopłat z budżetu gminy za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki,
  4) przyjęcia przez Gminę Kołaczyce do realizacji zadania własnego Powiatu z zakresu pomocy społecznej,
  5) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
  6) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2017 rok
  7) ustalenia wydatków niewygasających z upływem 2017 roku.

 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Kołaczyc w okresie międzysesyjnym.

 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

 6. Zamknięcie obrad XL sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach

  Stanisław Dunaj

Burmistrz gminy zaprasza

Małgorzata Salacha

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.