Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 810

Sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

21.06.2018

 

 

 

Rada Miejska w Kołaczycach

zaprasza

na XLVI sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się

w dniu 28 czerwca  2018 r.  ( czwartek ) o godz. 1200

w sali bankietowej Domu Kultury w Kołaczycach, ul. Szewska 11

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLV sesji.

 3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Kołaczyce za 2017 rok.

 4. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2017 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kołaczyc za 2017 rok.

 5. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2017 rok.

 6. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kołaczyc za 2017 rok.

 7. Przedstawienie opinii pozostałych Komisji Rady dotyczących wykonania budżetu i dyskusja nad sprawozdaniem.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2017 rok,
  2)
  udzielenia absolutorium dla Burmistrza Kołaczyc z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
  3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach za 2017 rok,
  4) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach za rok 2017,
  5) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kołaczyce,
  6) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kołaczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  7) odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kołaczyce,
  8) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  9) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2018 rok.

 9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Kołaczyc w okresie międzysesyjnym.

 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

 11. Zamknięcie obrad XLVI sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach

  Stanisław Dunaj

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.