Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 850

Sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

10.05.2019

 

 

 

 

Rada Miejska w Kołaczycach

zaprasza

na VIII  sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się

w dniu 15 maja 2019 r.  ( środa ) o godz. 1500  

w sali narad ( I piętro ) w Izbie Muzealnej w Kołaczycach, ul. Rynek 4

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji rady.

 3. Sprawozdanie Kierownik z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczycach za 2018 rok.

 4. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Kołaczyce za rok 2018.

 5. Sprawozdanie Dyrektor z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach za 2018 rok.

 6. Sprawozdanie Dyrektor z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach za 2018 rok.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość w trybie bezprzetargowym,
  2) zmieniająca uchwałę Nr XVIII/96/2016 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach,
  3) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  4) zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/249/2016 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
  5) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019,
  6) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2019 rok.
  7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2019 – 2027.

 8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Kołaczyc w okresie międzysesyjnym.

 9. Wnioski radnych.

 10. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej.

   

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach

  Edward Zbylut

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.