Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 850

Sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

09.06.2019

 

 

 

 

Rada Miejska w Kołaczycach

zaprasza

na IX sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się

w dniu 17 czerwca 2019 r.  ( poniedziałek ) o godz. 1300  

w sali narad ( I piętro ) w Izbie Muzealnej w Kołaczycach, ul. Rynek 4

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji rady.

 3. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Kołaczycach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kołaczyce w 2018 roku.

 4. Sprawozdanie Komendanta Gminnego z działalności jednostek OSP w Gminie Kołaczyce za 2018 rok.

 5. Raport o stanie Gminy Kołaczyce za 2018 rok:
  1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Kołaczyce za 2018 rok,
  2) debata nad raportem o stanie Gminy Kołaczyce za 2018 rok,
  3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kołaczyc wotum zaufania.

 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Kołaczyce za 2018 rok.

 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2018 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kołaczyc za 2018 rok.

 8. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2018 rok.

 9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kołaczyc za 2018 rok

 10. Przedstawienie opinii pozostałych Komisji Rady dotyczących wykonania budżetu i dyskusja nad sprawozdaniem.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie:,
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego orazsprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2018 rok,
  2) udzielenia absolutorium dla Burmistrza Kołaczyc z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
  3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołaczycach za 2018 rok,
  4) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach za rok 2018,
  5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu w trybie przetargowym,
  6) zmieniająca uchwałę nr XV/72/2015 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  7) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce „ Bieździedza – cmentarz”,
  8) nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Bieździedzy,
  9) wystąpienia Gminy Kołaczyce z Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim,
  10) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  11) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2019 rok.

 12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Kołaczyc w okresie międzysesyjnym.

 13. Wnioski radnych.

 14. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach

  Edward Zbylut

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.