Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 867

KRUS zaprasza rolników na rehabilitację leczniczą

06.09.2018

 

 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej.  

 

Z rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem KRUS mogą korzystać osoby zagrożone całkowita niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujące odzyskanie tej zdolności w wyniku leczenia i rehabilitacji. Muszą one jednak spełniać określone kryteria dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. W związku z tym na turnusy rehabilitacyjne kierowane są osoby, które spełniają jeden z następujących warunków.

 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,

 • podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek
  w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku
  o rehabilitację leczniczą, przy czym okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej,

 • mają ustalone prawa do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli tylko zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.


                  Rehabilitacja lecznicza KRUS jest dobrowolna i jest realizowana w warunkach stacjonarnych.
  Podstawą skierowania jest: wniosek o skierowanie sporządzony przez lekarza POZ prowadzącego pacjenta
  lub prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy KRUS/komisji lekarskiej KRUS po 180 dniach pobierania zasiłku chorobowego albo po uzyskaniu okresowej renty rolniczej, a także w sytuacji, kiedy rolnik ubiega
  się o rentę okresową. Rehabilitacja nie obejmuje emerytów i rencistów  z rentą stałą. Kasa ponosi całkowite koszty rehabilitacji leczniczej, całodobowej opieki medycznej, a także koszty zakwaterowania i wyżywienia.
  Osoba skierowana otrzymuje także zwrot kosztów dojazdu do zakładu rehabilitacji w postaci ryczałtu
  za najtańszy środek transportu (w jedną stronę). Wniosek złożony przez rolnika w placówce terenowej
  KRUS jest sprawdzany pod względem formalnym (pod kątem posiadanych uprawnień do korzystania z Kasy).
  Po ustaleniu uprawnień wniosek jest weryfikowany merytorycznie przez lekarza - regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację. W przypadku decyzji pozytywnej rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu, a po uzgodnieniu terminu skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Rehabilitacja lecznicza jest realizowana w warunkach stacjonarnych w centrach i ośrodkach Kasy w formie turnusów rehabilitacyjnych (trwają one 21 dni). Pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu
  17 dni zabiegowych. W czasie pobytu ma całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską. W miarę potrzeby
  może zostać skierowany na niezbędne badania pomocnicze. Rehabilitacja jest całkowicie dobrowolna i w niczym
  nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników z wyjątkiem prawa
  do zasiłku chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej.


  KRUS posiada Centra Rehabilitacji Rolników w;  Horyniec  Zdrój, Iwonicz Zdrój, Jedlec,  Kołobrzeg, Szklarska Poręba oraz Świnoujście. W ośrodkach KRUS wskazaniami do rehabilitacji są schorzenia narządów układu ruchu, z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. W Kołobrzegu jest prowadzona także rehabilitacja osób
  z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

   

  Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

   

   

                                                                                  Placówka Terenowa KRUS w Jaśle

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.