Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 87

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

02.07.2015

Wynik konsultacji będzie pomocny dla Burmistrza Kołaczyc do przedstawienia Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie DPS –u. Rada Miejska jest organem stanowiącym, która podejmie decyzję o utworzeniu bądź nie tworzeniu w Kołaczycach domu pomocy społecznej.

Szacowane minimalne koszty roczne prowadzenia DPS-u przez gminę to około 377.000 zł z tego koszt, który obciąży budżet gminy stanowił będzie nie więcej niż 50% tej kwoty, ponieważ DPS będzie miał również swoje przychody z odpłatności za pobyt pensjonariusza oraz dotacji.

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określa opracowany przez dyrektora domu regulamin organizacyjny.

Na stanowisko dyrektora DPS zostanie przeprowadzony konkurs i wówczas do obowiązków dyrektora będzie należało opracowanie regulaminu uwzględniającego niezbędne stanowiska w DPS. Z powołanego wyżej rozporządzenia wynika, że w domu pomocy funkcjonuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy składający się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się mieszkańcem. Wśród stanowisk, które mogą zostać ujęte w regulaminie organizacyjnym DPS wymienić należy: dyrektora, księgowego, opiekunki, salową, kucharkę, pracownika socjalnego, terapeutę zajęciowego, rehabilitanta, również robotnika gospodarczego.

Koszty utrzymania DPS-u ustala zawsze organ prowadzący. W obecnej chwili organem prowadzącym Dom Pogodnej Starości „Nazaret” w Kołaczycach jest Powiat Jasielski. Zarządzeniem nr 5/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Starosta Jasielski ustalił średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Kołaczycach w wysokości 2 799, 13 zł.

Zasady odpłatności za pobyt w DPS są następujące: nie więcej niż 70% kosztów płaci pensjonariusz ze swojego miesięcznego dochodu netto, pozostałą kwotę płaci zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej rodzina (czyli mąż, żona, dzieci) a w dalszej kolejności gmina, z której została osoba skierowana do domu pomocy społecznej.

Odnośnie rozbudowy DPS – u w chwili obecnej nie rozpatruje się tego problemu, na który potrzebne są środki w budżecie gminy. Najważniejszą kwestią jest liczba pensjonariuszy, którzy będą chcieli przebywać w DPS-ie (pełny stan - 10 osób).

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.