Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 902

Konkurs na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”

16.10.2018

 

 

Dofinansowywane będą następujące zadania:

 1. Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych.
 2. Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej naukipływania „Umiem pływać”.
 3. Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Ministerstwo przeznaczyło na ten cel ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2019 kwotę 28,86 mln zł.

O przyznanie dofinansowania w ramach realizacji zadań, mogą ubiegać się: 

 • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
 • inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Terminy składania wniosków:

Wnioski należy składać do 2 listopada 2018 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej.

 • O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla.
 • Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie, w systemie AMODIT.
 • Wnioski i załączniki należy przygotować w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu oraz – w przypadku zadania nr 2 – zawartych w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
 • Po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać (w przypadku składania wniosku na więcej niż jedno zadanie – każdy w oddzielnej kopercie) na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich,

ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

„Zajęcia sportowe dla uczniów - 2019”

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2411,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2019-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-w.html

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.