Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 97

Ogłoszenie o zatrudnieniu

11.08.2015

Kierownik

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kołaczycach

OGŁASZA

otwarty i konkurencyjny nabór na jedno stanowisko pracy w charakterze fizjoterapeuty. 

Ze względu na realizację projektu„Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia rehabilitacyjne, montaż windy, docieplenie i renowacja elewacji, wykonanie parkingów i ogrodzenia SPZOZ w Kołaczycach” ogłoszenie skierowane jest do mężczyzn.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe – kierunek fizjoterapia
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 3. Dyspozycyjność, uczciwość, rzetelność.
 4. Obowiązkowość i sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków.
 5. Wysoka kultura osobista.
 6. Biegła znajomość obsługi komputera

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 2. Umiejętność organizacji pracy, samodzielność.

ZAKRES WYKONYWANYCH NA STANOWISKU ZADAŃ

 1. Realizowanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w warunkach:
  • ambulatoryjnych

  • domowych

 2. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań.
 3. Prowadzenie ewidencji kolejek oczekujących oraz ich wprowadzanie do programów komputerowych.
 4. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami materialnymi.
 5. Współpraca z lekarzami POZ oraz innych specjalności.
 6. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Zakładu.
 8. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej i służbowej.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. podanie z uzasadnieniem
 2. życiorys-CV
 3. kserokopie dyplomów, świadectw lub inne dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.)
   

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko fizjoterapeuty” w administracji SPZOZ w Kołaczycach lub przesłać pocztą na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach 38-213 Kołaczyce, ul. A.Mickiewicza 90 w terminie do 26.08.2015

Informacji udziela: Wiesława Płaziak tel. 13 44 605 21

e-mail: spzoz_kolaczyce@pro.onet.pl

 

Agnieszka Giebułtowska
Kierownik Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.